Archiwa kategorii: Forte

Forte

Forte Business Intelligence

Moduł Business Intelligence gwarantuje:
 • Niski całkowity koszt posiadania (TCO) dzięki dostępności w modelu abonamentowym
 • Szybki, łatwy i intuicyjny dostęp do danych i raportów poprzez odpowiednie kokpity menadżerskie
 • Wiele form dostępu dla nieograniczonej ilości użytkowników z precyzyjnie nadawanymi uprawnieniami
 • Poprawę efektywności pracy i procesu zarządzania dzięki szybkiemu dostępowi do kluczowych informacji

Podejmowanie dobrych decyzji biznesowych jeszcze nigdy nie było tak proste

Jego głównym zadaniem jest wspieranie najważniejszych procesów zarządzania w firmie na podstawie analiz opartych na danych pochodzących z Systemu Forte. Kokpity: Menadżera, Finanse, Sprzedaż oraz Zakupy umożliwiają dostęp do raportów, które są prezentowane w sposób graficzny za pomocą przejrzystych wykresów. Szybki dostęp do czytelnie przedstawionych informacji ułatwia zgłębianie i analizowanie danych, sięgając aż do dokumentów źródłowych. Forte BI umożliwia dokonywanie analiz dla konkretnych kart kontrahentów, grup kontrahentów i innych danych z dziedziny sprzedaży, zakupów i finansów na podstawie gotowych bądź indywidualnie definiowanych raportów z tych obszarów.

Możliwość precyzyjnego nadawania i kontrolowania zakresu uprawnień dla poszczególnych pracowników sprawia, że każdy użytkownik ma dostęp wyłącznie do wybranego zakresu danych. Daje to bezpieczeństwo przechowywanych informacji i pewność, że nie dostaną się one do niepowołanych osób . Niezależnie od poziomu posiadanych uprawnień każdy użytkownik może przeglądać i analizować dane wybierając najlepszy i najlepiej dopasowany do własnych potrzeb kanał. Wgląd do raportów jest możliwy bezpośrednio z aplikacji, za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz z poziomu MS Excel. Wyboru optymalnego dla siebie sposobu pobierania danych dokonuje sam użytkownik.

 

Korzystny sposób licencjonowania oraz dedykowane usługi wdrożeniowe czynią Forte BI unikalnym produktem.

Forte BI jest dostępny w modelu abonamentowym, dzięki czemu z powodzeniem może być wdrożony w firmach, dla których istotnym czynnikiem decyzyjnym jest budżet. Ten innowacyjny na rynku sposób licencjonowania oraz wyjątkowo krótki czas wdrożenia, trwający 3 dni robocze, zapewnia realne oszczędności związane z zakupem oraz utrzymaniem programu. Zakup w abonamencie wiąże się z rocznym dostępem do modułu, dzięki czemu inwestycja nie wymaga wysokich kosztów własnych związanych z rozpoczęciem pracy. W trakcie okresu objętego abonamentem uzyskuje się bezpłatnie wszystkie aktualizacje oraz 5 merytorycznych porad związanych z użytkowaniem Forte BI.  Brak ograniczenia ilości osób mogących korzystać z programu dodatkowo optymalizuje koszty, co przekłada się na niski całkowity koszt posiadania (TCO).

Istotnym elementem związanym z Forte BI są dedykowane usługi wdrożeniowe, które dają możliwość wyboru rozwiązania najlepszego do aktualnych potrzeb firmy.

 • Usługa Forte BI Pilot umożliwia nawet czterotygodniowe sprawdzenie użyteczności Forte BI na własnych danych, we własnym środowisku biznesowym jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie.

 • Forte BI Standard polega na uruchomieniu standardowej funkcjonalności programu obejmującej instalację, konfigurację oraz zasilenie bazy analitycznej danymi, a także uruchomienie standardowych zestawień i dostosowanie kokpitów managerskich.

 • Dostosowanie Forte BI do indywidualnych potrzeb jest możliwe w ramach usługi Forte BI Extra. Obejmuje ona, m.in., dopasowanie istniejących zestawień i raportów do potrzeb firmy, stworzenie i uruchomienie dodatkowych raportów konsolidację danych z różnych baz.

Środki Trwałe

Moduł zwiększa efektywność zarządzania majątkiem trwałym firmy. Plany amortyzacji umożliwiają prowadzenie symulacji i dobór najkorzystniejszego dozwolonego przez polskie prawo wariantu. Automatyzuje odpisy amortyzacyjne (metodą bilansową i podatkową), pozwala wyodrębnić pozycje nie będące kosztem uzyskania przychodów oraz wprowadzić korekty planów amortyzacyjnych. Liczne raporty, ewidencja centrów kosztów czy historia środka trwałego dostarczają cennych informacji zarządczych. W zakresie obcych środków trwałych posiada wyspecjalizowane narzędzia ewidencji oraz rozliczeń kosztów umów związanych z tymi środkami trwałymi. Raty leasingowe są automatycznie dzielone na kapitał i odsetki metodą degresywną lub uproszczoną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Moduł uwzględnia ograniczenia w podatku VAT przy zakupie pojazdów. Pozwala na niezależną spłatę rat leasingowych (najmu i dzierżawy) przy jednoczesnym prowadzeniu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych użytkowanych na podstawie tych umów. Usprawnia pracę działu księgowości poprzez automatyzację ustawień parametrów księgowań czy eliminację ręcznych księgowań naliczeń amortyzacyjnych.

Program Środki Trwałe umożliwia:

 • zmniejszenie ryzyka popełniania błędów, naliczanie amortyzacji jest w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bilansowego i podatkowego
 • ograniczenie pracochłonności naliczeń umorzeń środków trwałych
 • zmniejsza pracochłonność obsługi procesu inwentaryzacji
 • automatyzuje obsługę obcych środków trwałych m.in.: leasing, wynajem, dzierżawa
 • podnosi motywacje i komfort pracy kadry kierowniczej, automatyzując opracowanie planów amortyzacji jako wiedzy o kosztach swoich ośrodków odpowiedzialności

Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów

Moduł pozwala na pełną automatyzację procesu obsługi kosztów rozliczanych w czasie. Jednorazowo wprowadzony dokument z planem rozliczenia jest księgowany w zdefiniowanych okresach co wpływa na zmniejszenie czasochłonności a w konsekwencji kosztów obsługi rozliczeń międzyokresowych, takich jak polisy ubezpieczeń majątkowych, prenumeraty, remonty generalne. Automatycznie generuje niezbędne dokumenty księgowe wraz z dekretacją księgowań w poszczególnych okresach sprawozdawczych. Zmniejsza ryzyko błędu księgowego, wyznaczając raty i umożliwiając kontrolę operacji. Współpracuje z modułem finansowo-księgowym na zasadzie księgowania dokumentów rozliczeń międzyokresowych.

Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów:

 • zmniejsza pracochłonność obsługi procesu kosztów rozliczanych w czasie
 • obniża koszty przez automatyzację procesu wystawiania dokumentów i ewidencji księgowej
 • podnosi bezpieczeństwo operacji, dzięki wbudowanym mechanizmom kontrolnym
 • zwiększa komfort i jakość pracy

Obieg dokumentów

Rozwiązanie wspiera proces zarządzania dokumentami oraz informacją z nimi związaną w oparciu o procedury i standardy obowiązujące w przedsiębiorstwie. Narzędzia skanowania dokumentów oraz możliwość przechowywania elektronicznych kopii w centralnej bazie danych zabezpieczają oryginały przed zniszczeniem lub zgubieniem. Elastyczny system akceptacji merytorycznej i księgowej w połączeniu z funkcją kosztowego podziału dokumentu zapewniają odpowiedni nadzór nad właściwym przypisaniem kosztów do komórki organizacyjnej lub projektu. Automatyczna dekretacja i transfer danych do modułu finansowo-księgowego czy handlowego obniżają koszty obsługi procesu. Centralne archiwum oraz narzędzia wyszukiwania zapewniają szybki dostęp do dokumentów, historii akceptacji i zmian.

Obieg Dokumentów pozwala na:
 • zmniejszenie pracochłonności i kosztów obsługi procesu obiegu dokumentów wewnątrz firmy
 • skrócenie czasu akceptacji dokumentów i dyscyplinowanie osób odpowiedzialnych do terminowej akceptacji
 • łatwe i sprawne zarządzanie dokumentami przedsiębiorstwa
 • podniesienie komfortu i jakości pracy wielu działów
 • bezpośrednią kontrolę kosztów przez kadrę zarządzającą
 • bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji – „dokument elektroniczny nie ginie”
 • ograniczenie błędów alokacji kosztów i monitoringu kosztów dla procesu budżetowania
 • bezpośredni i szybki dostęp do potrzebnej informacji

Kasa

Moduł pozwala na kompleksową obsługę operacji pieniężnych wyrażonych zarówno w złotych jak i walutach obcych. Proces obrotu gotówki umożliwia ewidencję zdarzeń gospodarczych, rozliczanie podmiotów, wystawianie dokumentów, sporządzanie raportów. Realizacja transakcji następuje poprzez przypisanie użytkownika do stanowiska kasowego co zwiększa bezpieczeństwo. Dokumenty kasowe są księgowane na kontach, a informacje o płatności aktualizują stan rozrachunków, wpływa to na obniżenie kosztów przy jednoczesnym podniesieniu jakość obsługi. Współpracuje z modułem finansowo-księgowym w zakresie ewidencji operacji pieniężnych oraz rozliczeń płatności.

Kasa:

 • obniża koszty i skraca czasu obsługi operacji kasowo-pieniężnych
 • zmniejsza pracochłonność poprzez automatyzację typowych czynności kasowych
 • gwarantuje bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji
 • podnosi efektywność, jakość, komfort pracy i poczucie bezpieczeństwa Użytkowników
 • wpływa na poprawę wizerunku firmy – profesjonalizm na stanowisku kasowym

Handel

Handel jest modułem pozwalającym na kompleksową obsługę obrotu towarowego. Elementami procesu są m.in. zakupy, gospodarka magazynowa, fakturowanie. Na każdym etapie procesu, począwszy od zamówienia obcego do wydania – system wyposażony jest w zestaw różnorodnych raportów i analiz wspomagających podejmowanie decyzji przez użytkownika. Sprawne mechanizmy i automatyzacja standardowych czynności pozwalają szybko przejść przez wszystkie etapy związane z obsługą sprzedaży: rejestrację zamówienia, rezerwację, kompletację zamówienia, wydanie towaru, wystawienie faktury, przyjęcie zapłaty, rozliczenie transakcji oraz ewentualnie wygenerowanie zamówienia własnego.

Rozwiązanie jest elastyczne i łatwo adaptowalne do różnych profili działalności przedsiębiorstwa.

Moduł wspiera realizację przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii w obszarze sprzedaży. System cenników i rabatów ułatwia prowadzenie elastycznej polityki cenowej. Moduł pozwala również realizować proces wytwarzania produktów w oparciu o zlecenie produkcyjne i receptury. Obsługa procesu produkcyjnego jest elastyczna oraz umożliwia zabezpieczenie ciągłości produkcji i kontrolę stanów materiałowych. W obszarze zaopatrzenia zapewnia kompleksową obsługę zakupów, wspomaga planowanie i kontrolę. Wspiera dział zakupów bądź logistyki na poziomie operacyjnym m.in. dzięki automatycznym mechanizmom tworzenia zapotrzebowania własnego na podstawie zamówień obcych. Obsługuje także transakcje w walutach obcych, na rynkach Unii Europejskiej i pozaunijnych. Automatyzuje proces obsługi transakcji wewnątrzunijnych generując dokumenty nabycia i dostawy towarów. Ułatwia obsługę dokumentów eksportowych i importowych, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów nabycia, cła, akcyzy. Dodatkowo pozwala na tworzenie różnych wersji językowych dokumentów. Moduł generuje deklaracje Intrastat oraz wspiera rozliczenia podatku VAT. W obszarze rozrachunków rozwiązanie wyposażone jest w grupę funkcji wspomagających ich obsługę. Zestaw czytelnych raportów pozwala na bieżąco kontrolować poziom zaległości płatniczych z podziałem na dział, pracownika czy kontrahenta. System może również współpracować z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak drukarki fiskalne czy czytniki danych*.

Moduł współpracuje z Repozytorium Dokumentów w zakresie elektronicznego przechowywania dokumentów sprzedaży, zakupu i zamówień, z modułem e-Faktury w zakresie ewidencji umów na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej oraz wystawiania, podpisywania i wysyłania e-faktur, z modułem Finanse i Księgowość w zakresie księgowania dokumentów (zakupu, magazynowych, sprzedaży, rozliczeń kasowych) oraz informacji o stanie rozrachunków.

* Urządzenia fiskalne i czytniki danych nie są częścią oferty Systemu Zarządzania Forte ani oferty handlowej firmy Sage sp. z o.o. i wymagają odrębnego zakupu oraz może być łatwo dostosowany do nowych regulacji dotyczących zasad opisu towaru lub usługi na paragonach.

Handel zapewnia:

 • efektywne zarządzanie polityką sprzedaży
 • kompleksową obsługę czynności związanych z obrotem towarowym
 • automatyzację procesu sprzedaży i zakupów
 • redukcję pracochłonności poszczególnych operacji
 • minimalizację kosztów zarządzania gospodarką towarową
 • tworzenie niezbędnej dokumentacji obrotu oraz raportów i analiz pomocnych w procesie podejmowania decyzji
 • monitorowanie stanu rozrachunków z kontrahentami
 • obsługę transakcji na rynkach zagranicznych

e-Deklaracje

eDek - Elektroniczne Deklaracje

Program eDek służy do sporządzania deklaracji podatkowych i ułatwia zarządzanie nimi.
Został on zaprojektowany z myślą o tych z Państwa, którzy mają do czynienia ze sporządzaniem dużej liczby deklaracji:
– biura i kancelarie podatkowe,
– Doradcy Podatkowi,
– osoby zajmujące się usługowym prowadzeniem księgowości.

 

Nowoczesna i przejrzysta struktura programu gwarantuje szybkie i wygodne wypełnianie nawet najbardziej złożonych formularzy. Deklaracje są wypełniane w ergonomicznie zaprojektowanych okienkach, wyposażonych w funkcję automatycznego przeliczania, a do poszczególnych pól dostępna jest pomoc kontekstowa.

Raz wypełnione formularze można wielokrotnie poprawiać lub na ich podstawie tworzyć kopie lub korekty. Drukowanie jest możliwe zarówno na czystych kartkach papieru, jak i na gotowych formularzach z nadrukiem.

 

Program umożliwia składanie bezpiecznych podpisów cyfrowych i przekazywanie ponad 145 typów deklaracji drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje oraz pobieranie potwierdzeń.

Program umożliwia importowanie deklaracji sporządzonych przy pomocy programów finansowo-księgowych. Importowane deklaracje poddawane są weryfikacji i można od razu przekazać je do wysyłki. Deklaracje są przypisywane zarejestrowanym w programie podmiotom lub, jeśli dany podmiot nie w programie istnieje, zostanie automatycznie zarejestrowany.

Podział deklaracji według podmiotów, możliwość wyszukiwania wg okresu, typu formularza czy jego opisu, pozwala na efektywne zarządzanie ogromną liczbą deklaracji. Przechowywanie deklaracji w bazie danych (Microsoft SQL Server) gwarantuje wysoką wydajność i skalowalność w wypadku pracy wielostanowiskowej.

Aby pobrać program kliknij: eDek 5.1.41

 

Kliknij by zobaczyć zrzuty ekranu:

 

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółami.
Zespół Armony.

PPF

Moduł wspiera zarządzanie płynnością finansową, pozwala przewidzieć ewentualne nadwyżki i ograniczyć ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych. Plan płynności jest tworzony automatycznie na podstawie danych pobieranych bezpośrednio z rozrachunków i sald środków pieniężnych w bankach i kasach. Szczegóły dowolnego rozliczenia oraz opcja zatwierdzania realizacji płatności są dostępne bezpośrednio przy stanowisku zarządzania płynnością. Umożliwia wprowadzanie korekt do wyznaczonego planu, pozwala na prowadzenie symulacji i optymalizację przyszłych stanów płynności. Gromadzi informacje o rozrachunkach, terminach wpływu należności oraz zapłat za zobowiązania bezpośrednio modułu finansowo-księgowego.

Planowanie Płynności Finansowej umożliwia:

 • prognozowanie i kontrolę płynności w trakcie realizacji planów finansowych
 • ograniczenie ryzyka utraty płynności dzięki wczesnemu wykryciu
 • redukcję kosztów dzięki możliwości wychwycenia i analizy nierzetelnych kontrahentów
 • zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej
 • sterowanie terminami zapłat i realizacji przelewów

Finanse i Księgowość

Moduł obsługuje księgowość finansową przedsiębiorstw, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont. Wielopoziomowa budowa planu kont, różne warianty układu rachunku zysków i strat czy bilansu umożliwiają wykonywanie wielu rodzajów sprawozdań dla różnych celów. Prostota obsługi i automatyzacja przyspieszają proces dekretacji dokumentu oraz jego poprawność. Wszystkie informacje bezpośrednio widoczne są w księdze głównej, rozrachunkach oraz rejestrach VAT. Zaletą systemu jest rejestracja zdarzeń gospodarczych w walutach obcych zarówno w zapisach jak i rozrachunkach oraz automatyczne rozliczenia różnic kursowych. Dodatkowe mechanizmy to m.in. interfejsy do wymiany danych z systemami bankowości elektronicznej.

Finanse i Księgowość to:

 • efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności

 • śledzenie kondycji finansowej i szybkie reagowanie na zmiany

 • zmniejszenie ryzyka finansowego i kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa

 • podniesienie efektywności i jakości pracy działw finansowo-księgowych poprzez automatyzację wielu rutynowych czynności np.: sprawozdań finansowych, deklaracji, wyliczania różnic kursowych oraz wsparcie w windykacji należności

 • zmniejszenie ryzyka popełniania błędów, oszczędność czasu i nakładów poprzez możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości

 • obniżenie kosztów dzięki pełnej integracji z modułami: Budżetowanie, Kontroling, Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów, Planowanie Płynności Finansowej czy Analizy Finansowe