Rozwiązania dodatkowe

Chcesz lepiej wykorzystać swój system. Zapraszamy do kontaktu. Zasugerujemy możliwe rozwiązania. Możemy uzupełnić system o dodatkowe funkcjonalności, przygotować dodatkowe raporty, przygotować interfejs wymiany danych pomiędzy systemami.