Środki Trwałe

Sage Symfonia Środki Trwałe – to opcja dodatkowa w ofercie Sage Symfonia Finanse i Księgowość. Zapewnia ewidencję i amortyzację środków trwałych oraz zapewnia kontrolę nad posiadanym majątkiem firmowym.

Szczegółowe informacje:

  • Ewidencja i amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  • Niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa
  • Amortyzowanie środka trwałego metodą liniową, degresywną lub indywidualną
  • Obsługa niskocennych składników majątku
  • Automatyczne wyznaczanie odpisów amortyzacyjnych
  • Aktualizacja wyceny wartości środków trwałych
  • Szeroki wybór zestawień i raportów
  • Integracja z Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Zalety:

Kontrola nad posiadanym majątkiem – program wspiera obsługę środków trwałych i pozwala na zaplanowanie i rejestrowanie zdarzeń dotyczących ich eksploatacji. Dzięki temu użytkownicy mogą mieć pod stałą kontrolą stan posiadania oraz terminowe wykonywanie cyklicznych zdarzeń.

Oszczędność czasu – program wspiera użytkowników w codziennej pracy. Automatycznie generuje plan amortyzacji i polecenia księgowania. Automatycznie wylicza nowe wartości środków trwałych czy korekty planu amortyzacji. Dzięki temu pozwala zaoszczędzić czas poświęcony na dokonywanie tych operacji.

Usprawnienie pracy działu księgowości poprzez automatyzację ustawień parametrów księgowań czy eliminację ręcznych księgowań naliczeń amortyzacyjnych.

Szybki dostęp do niezbędnych informacji – szczegółowy opis środka trwałego, ewidencja miejsc użytkowania środków trwałych a także ich elastyczne grupowanie, pozwala na szybki dostęp do informacji na temat stanu posiadania oraz ich lokalizacji.