Usługi

Zobacz z czym możesz się do nas zwrócić

Więcej niż oczekujesz…

Oferowane przez ARMONY Sp. z o.o. usługi realizowane są zgodnie z przyjętymi i sprawdzonymi przez nas Metodykami, ustalonymi procedurami oraz najlepszymi praktykami rynku informatycznego.

 

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie projektowania, wdrażania, migracji danych i integracji rozwiązań IT, a także usług powiązanych z prowadzeniem projektów informatycznych: analizy przedwdrożeniowej, przeprowadzania studium wykonalności wdrożenia danego rozwiązania IT, zarządzania projektem informatycznym.

 

Nasz zespół podczas świadczenia usługi naszym Klientom nastawiony jest na skuteczność i transparentność działań będąc świadomy uwarunkowań rynkowych takich jak presja czasu, wskaźniki ROI oraz wizerunek Klienta.

 

Studium wykonalności projektu, czyli plan planu oraz nasze doświadczenia przekładają się na realistycznie ocenianie planowanych przedsięwzięć i określanie warunków umożliwiających ich realizację.