Wdrożenia systemów

Zapytaj, jak wdrażamy Systemy ERP ?

W dobie dzisiejszej informatyzacji zrządzanie przedsiębiorstwem w sposób skuteczny nie jest prostym zadaniem. Dlatego dokładamy wszelkich starań w doborze naszym Klientom optymalnych rozwiązań. Systemy informatyczne wdrażamy w oparciu o wieloletnią i sprawdzoną metodykę. Zawsze realizujemy wdrożenia na najwyższym poziomie, w zakładanym zakresie i budżecie i często terminie, co jest w tej branży najtrudniejszym punktem do realizacji. Implementowaną metodykę wdrożeniową, wzbogacamy doświadczeniem ,a także wiedzę merytoryczną i biznesową. Naszego Zespół, ciągle podnosi swoje kwalifikacje i weryfikuje swoje umiejętności coraz to nowszym i bardziej złożonym projektom. Rozpoczynając kolejne wdrożenie systemu ERP , cały czas mamy na względzie, iż każde wdrożenie jest unikalnym przedsięwzięciem, ponieważ specyfika przedsiębiorstw, zastosowane rozwiązania, wymagania użytkowników są zawsze różne. Prace wdrożeniowe wykonujemy przy ścisłej współpracy z Klientami, często poparte długim dialogiem od pierwszych dni realizacji kontraktu.

Przyjęta i stosowana przez nas Metodyka Wdrożeń Systemów ERP:

  • Analiza – Pierwszy etap to opisanie ogólnej charakterystyki działania przedsiębiorstwa Klienta, spisanie dotychczasowych problemów oraz miejsc wykazujących na częste przerwy w ciągłości pracy, ustalenie i rozpisanie oczekiwań, a także uwzględnienie dodatkowych procesów biznesowych wymaganych w realizacji wdrożenia.
  • Projekt szczegółowy – Drugi etap to zdefiniowanie zakresu dostosowań i konfiguracji systemu, który umożliwi prawidłową obsługę działalności poszczególnych działów przedsiębiorstwa Klienta, jak również opracowanie dokumentu zawierającego harmonogram działania optymalny i zgodny z oczekiwaniami Klienta.
  • Instalacja i konfiguracja – Kolejną fazą jest przeniesienie oprogramowania na sprzęt komputerowy Klienta, implementacja systemu do zarządzania według w/w dokumentów, zatwierdzonych przez Klienta i wykonanie testów.
  • Migracja danych – Następnym etapem jest przeniesienie wszystkich możliwych danych z dotychczasowego systemu informatycznego Klienta.
  • Szkolenia – Kolejnym bardzo istotnym etapem jest szkolenie użytkowników, jak i administratorów w celu zdobycia umiejętności, które pozwolą na efektywnie użytkowanie nowo wdrożonego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem.
  • Wdrożenie – Implementacja nowego systemu i równoczesna rezygnacja ze starego. Polega na wspólnej pracy z Klientem przy przenoszeniu już istniejących procesów i polityki pracy oraz na wprowadzaniu nowych funkcjonalności i zmodyfikowanych procedur dostosowujących system i specyfikę Klienta do siebie.
  • Asysta powdrożeniowa – W dalszej kolejności udzielamy pomocy użytkownikom w początkowym okresie eksploatacji oprogramowania.
  • Umowa Serwisowa – Jesteśmy zawsze otwarci i wspieramy Klienta po zamknięciu wdrożenia na warunkach określanych umową.

Jesteśmy dumni, iż podejmowane przez nas działania przekładają się w sposób praktycznie namacalny w satysfakcję u naszych Klientów wymiernie poprawiając ich wyniki i komfort pracy.