Doradztwo w doborze systemu

Nasz firma skupia doświadczonych konsultantów i analityków potrafiących przełożyć język informatyczny na biznesowy.

Wspomagamy Państwa decyzje w obszarze wyboru systemu informatycznego wspierającego rozwój firmy.

Oto obszary w których mogą Państwo liczyć na naszą pomoc:

  • analiza potrzeb i określenie kluczowych podczas wdrożenia obszarów firmy
  • doradztwo w zakresie doboru systemu
  • analizy przedwdrożeniowe i powdrożeniowe
  • wdrożenia systemów
  • realizacje dodatkowych funkcjonalności
  • nadzór nad wdrożeniami systemów
  • audyty pokrycia wdrożenia z analizą przedwdrożeniową
  • serwis powdrożeniowy systemów

Naszym głównym celem jest to, aby wybrany przez Państwa system w optymalny sposób zaspokajał potrzeby Państwa firmy.