Obieg dokumentów

Rozwiązanie wspiera proces zarządzania dokumentami oraz informacją z nimi związaną w oparciu o procedury i standardy obowiązujące w przedsiębiorstwie. Narzędzia skanowania dokumentów oraz możliwość przechowywania elektronicznych kopii w centralnej bazie danych zabezpieczają oryginały przed zniszczeniem lub zgubieniem. Elastyczny system akceptacji merytorycznej i księgowej w połączeniu z funkcją kosztowego podziału dokumentu zapewniają odpowiedni nadzór nad właściwym przypisaniem kosztów do komórki organizacyjnej lub projektu. Automatyczna dekretacja i transfer danych do modułu finansowo-księgowego czy handlowego obniżają koszty obsługi procesu. Centralne archiwum oraz narzędzia wyszukiwania zapewniają szybki dostęp do dokumentów, historii akceptacji i zmian.

Obieg Dokumentów pozwala na:
  • zmniejszenie pracochłonności i kosztów obsługi procesu obiegu dokumentów wewnątrz firmy
  • skrócenie czasu akceptacji dokumentów i dyscyplinowanie osób odpowiedzialnych do terminowej akceptacji
  • łatwe i sprawne zarządzanie dokumentami przedsiębiorstwa
  • podniesienie komfortu i jakości pracy wielu działów
  • bezpośrednią kontrolę kosztów przez kadrę zarządzającą
  • bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji – „dokument elektroniczny nie ginie”
  • ograniczenie błędów alokacji kosztów i monitoringu kosztów dla procesu budżetowania
  • bezpośredni i szybki dostęp do potrzebnej informacji