Archiwa kategorii: JPK w eNova

Zmiany w przepisach w nadchodzącym roku 2018

JPK, RODO, split payment w enova365

27.10.2017
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Jednolity Plik Kontrolny, Mechanizm podzielonej płatności i wiele innych – ważne zmiany w prawie wchodzą w życie już w przyszłym roku! Dostosowanie się do zmian może być łatwiejsze z enova365!

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

RODO (ang. GDPR) to akt prawny unifikujący zasady ochrony danych osobowych we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej. RODO wchodzi w życie 25 maja 2018 r. i dotyczyć będzie każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe osób fizycznych na terenie Unii Europejskiej, począwszy od jednoosobowych działalności gospodarczych po duże międzynarodowej korporacje. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych nakłada na przedsiębiorców nowe wymogi dotyczące właściwego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych, jak również daje osobom fizycznym nowe narzędzia w dociekaniu swoich praw.

System enova365 zapewnia wysokie standardy bezpieczeństwa przechowywanych danych, mechanizmy szyfrowania i możliwość zarządzania prawami dostępu. Jest również dostosowywany do nowych zmian związanych z przechowywaniem zgód, modyfikacji czy anonimizacji  danych. 

Jednolity Plik Kontrolny

Zgodnie z definicją Ministerstwa Finansów, Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów infor¬matycznych. Obowiązek wysyłki JPK VAT dotyczy już dużych, średnich oraz małych przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2018, obowiązek ten obejmie firmy mikro, a więc około 2 miliony przedsiębiorców w Polsce. 
Od 1 lipca 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy będą także zobowiązani do udostępnienia, wszystkich 7 struktur, na żądanie organów kontroli podatkowej.  JPK, poza rozliczeniami podatku VAT, obejmuje jeszcze 6 struktur: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, faktury, magazyn, KPIR i ewidencje przychodów.
enova365 umożliwia przygotowanie JPK VAT oraz wszystkich wymaganych struktur plików kontrolnych, dodatkowo zapewniając: 

 • Konfigurator plików JPK, który służy do definiowania lub modyfikowania struktury i zawartości plików, które będą tworzone. 
 • Ewidencję plików JPK, czyli repozytorium plików JPK utworzonych na potrzeby e-kontroli.
 • Gwarancje dostosowania do kolejnych zmian w strukturach JPK w ramach pakietu aktualizacji. 

Mechanizm podzielnej płatności (split payment)

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności to kolejny element uszczelnienia podatku od towarów i usług VAT. Zgodnie z założeniem płatność za nabyte towary czy usługi dzielona będzie na dwie części:

 • pierwsza –  odpowiadająca wartości sprzedaży netto odprowadzana jest na rachunek bankowy dostawcy
 • druga – odpowiadająca kwocie podatku VAT trafia na specjalne subkonto dostawcy – rachunek VAT. 
Według projektu Metoda podzielonej płatności (z ang. split payment) ma wejść w życie 1 kwietnia 2018 r. Stosowanie tej metody płatności ma być dobrowolne.
Choć za obsługę podzielnej płatności odpowiadać będą systemy bankowe, odpowiednich zmian wymagać będą systemy używane do rozliczeń między innymi dostosowanie mechanizmów obsługi faktur czy zleceń przelewów. W enova365 wszystkie wymagane zmiany zostaną dostarczone użytkownikom w ramach pakietu aktualizacji. 

enova365 zawsze zgodna z przepisami

Nad zgodnością z przepisami czuwa zespołów ekspertów, dlatego użytkownicy mogą mieć pewność, że system będzie zawsze dostosowany do najnowszych wymogów prawa. Wszystkie funkcje związane ze zmianami w przepisach są zawsze dostarczane użytkownikom bezpłatnie w ramach pakietu aktualizacji. 

JPK w eNova

enova365 wspiera obsługę JPK VAT z innych systemów

 
Szanowny Państwo, od 1 lipca 2016 r. każde duże przedsiębiorstwo zobowiązane jest do dostarczania Urzędowi Skarbowemu szczegółowych danych związanych z rejestrami VAT w okresach miesięcznych w formie jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT. Firmy pracujące na systemach, które nie zostały przystosowane do tej zmiany, mogą utworzyć i wysłać pliki dzięki enova365. To duża szansa rynkowa, którą wspólnie powinniśmy zagospodarować.
Ustawa w pierwszej kolejności dotyczy dużych firm, jednak już od 1 stycznia 2017 roku obowiązek ten będzie obejmował również małe i średnie przedsiębiorstwa, a od początku 2018 roku także mikroprzedsiębiorstwa. Nie wszystkie systemy księgowe użytkowane przez firmy objęte tym obowiązkiem obsługują mechanizm generowania oraz wysyłki plików JPK. Wiele firm jest w bardzo trudnej sytuacji, gdyż nie maja czasu i środków na wdrożenie całościowo nowych systemów. Rozwiązaniem dla tych przedsiębiorstw może być enova365.  Liczymy, że będzie to dla wielu z Państwa pierwszy krok do rozpoczęcia długofalowej współpracy z taka firmą, a docelowo wdrożycie u tak pozyskanych Klientów cały system. Jak to zrobić?
 1. Połączyć  elementy istniejące w naszej ofercie, czyli enova365 Księga Handlowa z obsługą JPK_VAT oraz mechanizmy importów zawartych w enova365 z formatów xml, oraz txt lub z modułu enova365 Integrator.
 2. Pozyskać elektroniczne informacje z zastanych u Klienta systemów (w formatach xml, txt, xls, csv).
 3. Dodać usługę konfiguracji i wdrożenia mechanizmu lub usługę integracji przez moduł enova365 Integrator.
 4.  Stanowić wsparcie dla Klienta na czas kolejnych zmian w strukturach JPK_VAT.
Informacje dodatkowe:
Firma pracująca z dotychczasowym systemem może  utworzyć i wysłać pliki JPK za pomocą oprogramowania enova365.  Do tego posłużyć może istniejący w enova365 import danych z pliku przygotowanego w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. xml lub txt), uprzednio wyeksportowanych z użytkowanego przez Klienta systemu. Wygenerowanie pliku JPK_VAT oraz przesłanie go drogą elektroniczną do urzędu skarbowego redagowane będzie w enova365. 
enova365 będzie pomocna zarówno dla firm, których systemy generują plik JPK, ale nie umożliwiają jego wysyłki do US, jak również dla tych przedsiębiorstw, których oprogramowanie nie jest w stanie w ogóle wytworzyć plików w standardzie JPK, a co za tym idzie poprawnie ich wysłać.
Jeśli oprogramowanie używane przez firmę nie pozwala na eksport dokumentów do jednego z formatów standardowo obsługiwanych w enova365 (czyli txt), ale umożliwia eksport do pliku XML w formacie specyficznym dla użytkowanego dotychczas przez dana firmę systemu, to dane można zaimportować do enova365 za pomocą mechanizmów EDI. Wymaga to zdefiniowania odpowiedniego schematu importu za pomocą narzędzi konfiguracyjnych. Proces ten może zostać zautomatyzowany.
Można tu również zastosować nowy moduł enova365 Integrator, który pozwala na przesyłanie danych do enova365 przez sieć Internet. W tym przypadku działanie operatora może być ograniczone wyłącznie do generowania plików, natomiast ich przesyłanie i import może się odbywać całkowicie automatycznie, ale tutaj trzeba włączyć Państwa usługi integratorskie. 
 
 
Zaimportowane, jednym z wybranych mechanizmów, dokumenty utworzą ewidencję VAT.  Nadanie dokumentom stanu „Wprowadzony” umożliwi wygenerowane pliku JPK_VAT oraz przesłanie go drogą elektroniczną do urzędu skarbowego. Uwaga! Obsługiwane standardowo formaty danych do importu dokumentów do rejestru VAT przez enova365 to:
 • Format XML oparty o standard Optima
 • Format TXT oparty o struktury CDN
 • Format TXT o struktury enova365
 • Formaty XML oparte od standardy ECOD/EDINet
 • Formaty XLS zgodne z wzorcami enova365
Do obsługi za pomocą enova365 EDI/enova365 Integrator:
 • Dowolny format XML